Clockwork angel - 18.kapitola 2/2

1. července 2011 v 16:02 | Marti |  Clockwork Angel / Mechanický anděl (Cassandra Clare)
kapitola 18

Will se obrátil na paní Temnou. "Jaký je jeho plán? Co se stane, až se Enkláva dostane na Carletonovo náměstí? Jsou tam nějaké pasti? Odpověz mi!" vykřikl. Díky strachu měl nakřáplý hlas. "Nebo se u andělů ujistím, že tě Clavové dostanou do svých rukou a budou tě mučit předtím, než tě zabijí. Co má s nimi v plánu?"
Oči paní Temné žlutě zaplály. "Na čem Magisterovi záleží?" zasyčela. "Na čem mu vždycky záleželo? Pohrdá Nephilimy, takže co je to, co ve skutečnosti chce?"
"Tessa," odpověděl Jem okamžitě. "Ale ona je v bezpečí ve Společenství. Dokonce ani jeho zpropadená mechanická armáda se nedokáže dostat dovnitř. I bez nás je tam-"
Paní Temná řekla posměvačně: "Jednou, když jsem ještě měla Magisterovu důvěru, se mnou mluvil o svém plánu napadnout Společenství. Chtěl namočit ruce svého mechanického stvoření v krvi Temného lovce, což by mu umožnilo otevřít dveře."
"Krev Temného lovce?" zopakoval Will. "Ale-"
"Wille." Jem si položil ruku na hruď, kde mu tu noc na schodech Společenství mechanické stvoření roztrhlo kůži na hrudi. "Moje krev."
Will okamžik stál úplně nehybně. Pohled měl upřený na svého přítele. Pak se beze slova otočil a rozběhl se ke dveřím jídelny. Jem se sehnul, vzal klec s kočkou a následoval ho. Když doběhli ke dveřím, zabouchly se, jako kdyby do nich někdo strčil. Will smykem zastavil. Otočil se, aby se podíval na Jema, který stál za ním, ale ten vypadal stejně zmateně.
Paní Temná ve svém pentagramu zavyla smíchy. "Nephilimové," vydechla mezi salvami smíchu. "Hloupí, hloupí Nephilimové. Kde je teď váš anděl?"
Will uviděl obrovské plameny, které olizovaly zdi. Za chvíli chytily i záclony, které visely na okně. Svalily se na okraj podlahy. Plameny měly podivnou modrozelenou barvu. Vůně kouře byla hustá a odporná. Démonská vůně. Uvnitř klece začala kočka divočit. Znovu a znovu narážela do stěn klece a vyla.
Will vytáhl z opasku druhé andělské ostří a zavolal: "Anael!" Z čepele vybuchl záblesk světla, ale paní Temná se jen zasmála.
"Když Magister uvidí vaše spálené mrtvoly," vykřikla, "odpustí mi! Přivítá mě zpátky!"
Její smích byl hlasitý a děsivý. Místnost už byla vyplněná kouřem. Jem zvedl rukáv, aby si s ním zakryl ústa. Přidušeným hlasem řekl Willovi: "Zabij ji. Zabij ji a oheň přestane hořet."
Will sevřel pevněji rukojeť Anaelu a zabručel: "Udělal bych to, kdybych mohl. Jenže ona je v pentagramu."
"Já vím." Jemův pohled v sobě nesl skrytý význam. "Wille, nech to spadnout."
Protože to byl Jem, Will okamžitě věděl, co tím myslí. Nemusel mu to upřesňovat. Postavil se tváří k pentagramu a zvedl zářící Anael. Zamířil a hodil kotouč. Ne směrem k démonce, ale k silnému kovovému řetězu, který držel masivní lustr. Čepel hladce přeťala řetěz. Připomínalo to nůž projíždějící papírem. Ozval se bortící se zvuk. Démonka měla čas na to jen jednou zakřičet, než masivní lustr spadnul. Letěl jako kometa tvořená z pokrouceného kovu a skla, která se po dopadu na zem rozbila. Will si dal ruku přes oči, aby ho nezasáhl nějaký letící kousek - rozbitý kámen, úlomek skla nebo kousek rzi. Podlaha se pod ním otřásla, jako kdyby bylo zemětřesení.
Když byl konečně klid, otevřel oči. Lustr ležel na zemi jako nějaký vrak obrovské lodi pokroucený a zničený na dně moře. Z trosek se zvedal prach. V jednom rohu, kde leželo rozbité sklo vytékal po mramoru pramínek tmavě zelené krve...
Jem měl pravdu. Plameny byly pryč. Jem stál sám u dveří a v ruce svíral kočičí klec. Koukal se na trosky. Jeho světlé vlasy mu zbělely ještě víc díky omítce prachu a tvář měl špinavou od popela. "Dobrá práce, Williame," řekl.
Will neodpověděl. Nebyl na to čas. Strčil do dveří -které se teď pod dotekem jeho ruky lehce otevřely- a vyběhl z místnosti.
...
Tessa a Sophie běžely nahoru po schodech Společenství, dokud Sophie nezalapala po dechu: "Tady! Tyhle dveře!" Tessa je prudce otevřela a vtrhla do chodby. Sophie si uvolnila zápěstí z Tessina sevření. Otočila se a zabouchla za nimi dveře. Pak zamkla zámek. Na chvíli se o ně opřela. Ztěžka dýchala, po tvářích jí stékaly slzy.
"Slečna Jessamine,"´zašeptala. "Myslíte si, že-"
"Nevím," řekla Tessa. "Ale slyšela si Thomase. Musíme se dostat do Svatyně, Sophie. To je místo, kde budeme v bezpečí." A Thomas chtěl, abych se postarala o to, že zůstaneš v bezpečí. "Budeš mi muset ukázat, kde to je. Nenajdu to sama."
Sophie pomalu přikývla a vydala se chodbou. V tichosti vedla Tessu množstvím chodeb, až se dostali k jedné, na kterou si vzpomněla z toho večera, když šli za Camille. Sophie si vzala z držáku na zdi lampu a zapálila jí. Pak spěchali dál, dokud nedošli k velkým železným dveřím s vzorem.
Sophie se před nimi prudce zastavila. Dala si ruku na ústa. "Klíč!" zašeptala. "Zapomněla jsem na ten zatracenej klíč - promiňte mi slečno!"
Tessa pocítila vlnu frustrace, ale zatlačila jí zpátky. Sophii právě zemřela kamarádka v náruči. Nemohla jí vinit za to, že zapomněla na klíč. "A víš, kde ho Charlotte má?"
Sophie přikývla. "Doběhnu tam a vezmu ho. Počkejte tady, slečno."
Rozběhla se chodbou. Tessa se za ní dívala, dokud její bílá čepice a rukávy nezmizely do tmy. Tessa zůstala v temnotě sama. Jediné světlo, které na chodbě bylo, přicházelo z pod dveří Svatyně. Přitiskla se ke stěně, když se kolem ní shromáždily stíny. Jako kdyby se mohla vmáčknout do zdi. Pořád viděla krev vytékající Agátě z hrudi, Sophiiny krvavé ruce, křehký zvuk smích Natea, když se Jessamine zhroutila. Ozvalo se to znovu ze tmy za ní. Tvrdý smích, ale zároveň křehký jako sklo. Byla si jistá, že se jí to jenom zdálo. Opřela se zády o dveře Svatyně.
Na chodbě, která byla ještě před chvíli prázdná, teď někdo stál. Někdo se světlými vlasy a s úsměvem, který se mu odrážel v celé tváři. Někdo, kdo měl v pravé ruce dlouhý tenký nůž.
Nate.
"Moje Tessie," řekl. "To bylo velmi působivé. Nemyslel jsem si, že byste ty nebo tvoje služka, mohly běžet tak rychle." Zatočil nožem mezi prsty. "Naneštěstí pro tebe, mě můj pán obdaroval určitou ... silou. Můžu se pohybovat rychleji, než ty dokážeš myslet." Usmál se. "Pravděpodobně mnohem rychleji, soudě podle toho, jak dlouho ti dole trvalo přijít na to, co se děje."
"Nate." Tesse se zachvěl hlas. "Není příliš pozdě. Můžeš to zastavit."
"Zastavit co?" Nate se díval přímo na ní. Bylo to poprvé od té chvíle, kdy poklekl před Mortmainem. "Zastavit získání neuvěřitelné síly a obrovských znalostí? Přestat být oblíbeným ministrantem nejmocnějšího muže v Londýně? Byl bych blázen, kdybych to zastavil, má malá sestřičko."
"Oblíbený ministrant? Kde byl, když se tě de Quincey chystal vysát?"
"Zklamal jsem ho," řekl Nate. "Tys ho zklamala. Utekla si od Temných sester, i když si věděla, co mě to může stát. Tvoje sesterská láska je trochu vrtkavá, Tessie."
"Nechala jsem Temné sestry, aby mě kvůli tobě mučily, Nate. Dělala jsem to všechno pro tebe. Nechal si mě věřit, že je de Quincey Magister. Všechno, co jsi tvrdil o de Quinceym jsi dělal jen kvůli Mortmainovi, ne? On byl ten, kdo chtěl, aby ses sem dostal. On byl ten, kdo zaměstnal Temné sestry. Všemi těmi nesmysly o de Quinceym jsi chtěl jen vylákat Enklávu ze Společenství."
Nate se usmál. "Co to říkala teta Harriet? Že chytrost, která přichází příliš pozdě, se dá jen těžko dál pokládat za chytrost?"
"Co se stane, až Enkláva dorazí na adresu, o které jsi jim tvrdil, že je to doupě de Quinceyho? Nic? Najdou prázdný dům? Vyhořelou ruinu?" Začala od něj ustupovat, dokud zády nenarazila do železných dveří.
Nate ji následoval. Oči mu zářily stejným světlem, jako nůž v jeho ruce. "Och, drahoušku, mýlíš se. Všechno to byla pravda. Nenechám přece Enklávu myslet si, že jsem si z nich celou dobu střílel, ne? Je lepší je zabavit. Vymýcení malé skrýše de Quinceyho je udrží snad nějakou tu chvíli zaneprázdněné." Pokrčil rameny. "Ty jsi ta, která mi vnukla nápad, všechnu vinu hodit na toho upíra. Po tom, co se stalo tu noc, byl tak jako tak mrtvý muž. Nephilimové se na něj zaměřili. Alespoň byl Mortmainovi trochu užitečný. Poslal jsem Enklávu pryč, aby se ho zbavila. O Willa a Jema se zase postaral můj mistr. Poslal je na cestu zničit Temné sestry - ve skutečnosti je to jako trefit tři mouchy jednou ranou, ne? Měl jsem celkem dobrý plán. Musím se za to pochválit."
Byl na sebe pyšný, pomyslela si Tessa s odporem. Hrdý sám na sebe. Větší část z ní mu chtěla plivnout do tváře. Věděla ale, že když s ním bude mluvit, zvětší tím možnost, že by se z toho mohla dostat. "Udělal jsi z nás všech hlupáky," řekla a nenáviděla za to sama sebe. "Kolik z toho příběhu, cos nám vykládal, byla pravda? Kolik sis toho vymyslel?"
"Poměrně velká část byla pravdivá, pokud tě to opravdu zajímá. Nejlepší lži jsou založené na pravdě, alespoň částečné," chvástal se. "Přijel jsem do Londýna, protože jsem chtěl vydírat Mortmaina tím, že vím o jeho okultní činnosti. Faktem bylo, že mu to bylo úplně ukradené. Chtěl si mě prohlédnout, protože si nebyl jistý tím, jestli jsem to já. Nevěděl, jestli jsem první dítě našich rodičů, nebo až to druhé. Myslel si, že bych mohl být ty." Zašklebil se. "Byl nepopsatelně rád, když si uvědomil, že já nejsem to dítě, které hledá. Chtěl dívku."
"Ale proč? Co chce se mnou dělat?"
Nate pokrčil rameny. "Nevím. A ani mě to nezajímá. Řekl mi, že když tě pro něj obstarám, ukáže mi všechno, co budu chtít. Že ze mě udělá svého učedníka. Když jsi mu utekla, dal mě z pomsty de Quinceymu. Když jste mě odvezli sem, do středu všech Nephilimů, byla to pro mě druhá možnost nabídnout Magisterovi to, co kvůli mně dřív ztratil."
"Kontaktoval jsi ho?" Tesse bylo zle. Vzpomněla si na otevřené okno v obývacím pokoji a na Nateovu zrudlou tvář, když jí tvrdil, že ho neotevřel. Nějak věděla, že v tu chvíli poslal Mortmainovi zprávu. "Dal jsi mu vědět, že jsi tady? Že jsi ochotný nás zradit? Ale mohl jsi tu zůstat! Byl bys tu v bezpečí!"
"Byl bych v bezpečí. A byl bych bezmocný. Tady jsem jen obyčejný člověk - slabý a opovrženíhodný. Ale jako Mortmainův žák budu stát po jeho boku, když bude vládnout britské říši."
"Ty ses zbláznil," řekla Tessa. "Celá tahle věc je absurdní."
"Ujišťuju tě, že není. Příští rok se Mortmain usadí v Buckinghamském paláci. Říše se bude sklánět před jeho vládou."
"Ale ty nebudeš vedle něj. Vidím, jak se na tebe dívá. Nejsi jeho učedník. Jen nástroj, který použil. Když dostane, co chce, odhodí tě stanou, jako nějakou nepotřebnou věc."
Nate sevřel nůž pevněji. "To není pravda."
"Je to pravda," řekla Tessa. "Teta vždycky říkala, žes byl až příliš důvěřivý. To je důvod, proč se z tebe stal tak hrozný gambler, Nate. Jsi lhář. Už sám nedokážeš říct, kdy lžeš a kdy ne. Teta říkala-"
"Teta Harriet." Nate se tiše zasmál. "Jaký nešťastný způsob její smrti." Zazubil se. "Nemyslíš si, že bylo trochu divné, že bych vám poslal krabici čokolády? Něco, o čem jsem věděl, že to jí jíst nebudeš? A zároveň něco, o čem jsem věděl, že ona bude?"
Tessa se náhle cítila slabá. Cítila v břiše neskutečnou bolest. Jako kdyby jí tam Nate zabořil nůž a kroutil s ním. "Nate -to jsi neudělal- teta Harriet tě milovala!"
"Nemáš ponětí, čeho jsem schopný, Tessie. Nemáš ani to nejmenší ponětí." Mluvil rychle. Skoro blábolil, jak intenzivní jeho slova byla. "Myslíš si o mně, že jsem blázen. Tvůj hloupý bratr, kterého je třeba ochránit před světem. Tak snadno ho můžou oklamat a využít. Slyšel jsem tebe a tetu, jak se o mě bavíte. Vím, že ani jednu z vás nenapadlo, že bych se sebou mohl něco udělat. Něco, díky čemu byste na mě mohly být pyšné. Ale teď se mi to podařilo. Podařilo se mi to," zavrčel, jako kdyby neměl tušení o ironii v jeho slovech.
"Udělal jsi ze sebe vraha. A myslíš, že bych na tebe kvůli tomu měla být hrdá? Stydím se za to, že jsem tvoje příbuzná."
"Moje příbuzná? Ty nejsi ani člověk. Jsi prostě něco. Nejsi mojí součástí. Od chvíle, kdy mi Mortmain řekl, co jsi doopravdy zač, jsi pro mě byla mrtvá. Já už nemám sestru."
"Tak proč," řekla Tessa hlasem tak tichým, že sotva slyšela sama sebe, "mi pořád říkáš Tessie?"
Na chvíli se na ní podíval a v očích se mu odrážel zmatek. Když mu pohled oplatila, viděla v něm svého bratra -bratra, o kterém si dřív myslela, že pro ní znamená celý svět. Najednou se něco za Nateovým ramenem pohnulo. Tessu napadlo, že má nejspíš vidiny, a že brzy omdlí.
"Neřekl jsem ti Tessie," řekl. Zněl zmateně, téměř ztraceně.
Sevřel jí pocit nesnesitelného smutku. "Jsi můj bratr, Nate. Vždycky budeš můj bratr."
Jeho oči se zúžily. Na okamžik si myslela, že vnímal to, co se mu tu snažila říct. Že to třeba všechno ještě zváží. "Patříš Magisterovi," řekl, "a já s ním už navždy budu svázaný. Protože já jsem ten, který dokázal to, že mu teď patříš."
Srdce jí pokleslo. Postava na Nateovým ramenem se znovu pohnula. Narušila temnotu stínů. Bylo to skutečné, pomyslela si Tessa. Nebyla to jen její představivost. Něco bylo za Natem. Něco mířilo k nim oběma. Otevřela ústa, ale pak je zase zavřela.
Sophie, pomyslela si. Doufala, že bude mít tolik rozumu, aby před Natem utekla, když uvidí v jeho ruce nůž.
"Tak už pojď," řekl Tesse. "Není žádný důvod se tu zbytečně dohadovat. Magister ti neublíží­-"
"Tím si nemůžeš být jistý," řekla Tessa. Postava už byla skoro za Natem. V ruce měla něco bledého a třpytícího se. Tessa se snažila držet oči upevněné na Nateově tváři.
"Jsem si jistý." Zněl netrpělivě. "Nejsem blázen, Tesso-"
Postava se dala do pohybu. Bledý a třpytící se objekt dopadl s ohlušující ránou Nateovi na hlavu a střepy dopadly na zem. Nate spadnul dopředu. Zhroutil se na zem. Nůž mu vypadl z ruky a dopadl na koberec. Nate klidně ležel a jeho blond vlasy protékal úzký pramínek krve.
Tessa vzhlédla. Ve slabém světle viděla Jessamine, jak stojí nad Natem. Na tváři měla zuřivý výraz. V levé ruce stále svírala zbytky rozbité lampy.
"Možná nejsi blázen." Pronesla k ležícímu Nateovi a pohrdavě do něj strčila špičkou boty. "Ale tohle není zrovna tvůj nejzářivější moment."
Tessa jen zírala. "Jessamine?"
Jessamine vzhlédla. Živůtek na šatech měla zničený. Vlasy jí padaly z drdolu dolů a na pravé tváři se jí rýsovala modřina. Pustila lampu na zem a ta jen o centimetr minula Nateovu hlavu. "Jsem v pořádku, pokud je to důvod, proč na mě tak zíráš. Nakonec já nejsem ta, kterou chtěli."
"Slečno Grayová! Slečno Lovelacová!" Byla to Sophie. Běžela k nim chodbou a lapala po dechu. V jedné ruce měla úzký klíč od Svatyně. Když došla na konec chodby a všimla si Natea, překvapeně otevřela ústa. "Je v pořádku?"
"Koho zajímá, jestli je v pořádku?" řekla Jessamine a zvedla nůž, který Nate upustil. "Po všech těch lžích, kterými mě zahrnul! Lhal mi! A já si opravdu myslela-" Zrudla. "Na tom teď nezáleží." Narovnala se a otočila se k Sophii se vztyčenou bradou. "Nestůj tu a nezírej, Sophie. Dostaň nás do Svatyně, než si pro nás přijdou a znovu se nás pokusí zabít."
...
Will rychle vyběhnul z honosného sídla na schody a Jem byl hned za ním. Trávník před nimi se koupal v měsíčním světle a jejich kočár byl tam, kde ho nechali. Uprostřed cesty. Jemovi se ulevilo, když uviděl, že se koně nesplašily, při všem tom hluku. Předpokládal, že Balios a Xanthos, patřící k Temným lovcům stejně jako oni, už viděli mnohem horší věci.
"Wille." Jem se zastavil u svého přítele a snažil se zakrýt skutečnost, že nemůže popadnout dech. "Musíme se co nejdřív dostat zpátky do Společenství."
"V tomhle ohledu ode mě nedostaneš žádný nesouhlas." Will se na Jema pronikavě podíval; Jem přemýšlel, jestli byla jeho tvář zarudlá a horká tak, jak se obával. Droga, kterou si vzal ve velkém množství, než vyrazili pryč ze Společenství, vyprchala rychleji, než by měla. Jindy by tohle zjištění naplnilo Jema úzkostí. Teď mu to ale bylo jedno.
"Myslíš, že Mortmain od nás očekával, že zabijeme paní Temnou?" zeptal se ne proto, že by mu tahle otázka přišla důležitá, ale protože potřeboval aspoň pár okamžiků na to, aby chytil dech, než nastoupí do kočáru.
Will si rozepnul bundu a přehraboval se v jedné z kapes. "Nejspíš jo," řekl téměř nepřítomně, "nebo doufal, že každý zabijeme toho, pro koho nás vyslal, což by pro něj bylo ideální. Je jasné, že chce de Quinceyho mrtvého a tak se rozhodl použít Nephilimy jako jeho vlastní smečku vrahů." Will vytáhl z vnitřní kapsy zavírací nůž a uspokojením se na něj podíval. "A jeden kůň," poznamenal, "je mnohem rychlejší, než kočár."
Jem sevřel klec, kterou držel, pevněji. Šedá kočka se se zájmem rozhlížela kolem dokola svýma žlutýma očima. "Prosím řekni mi, že nehodláš udělat to, co si myslím, že chceš udělat."
Will otevřel nůž a přešel na příjezdovou cestu. "Nemůžeme ztrácet čas, Jamesi. Xanthos dokáže utáhnout přepravu i sám, pokud v něm pojedeš jenom ty."
Jem ho následoval, ale těžká klec, stejně jako jeho horečné vyčerpání, zpomalilo jeho krok. "Co děláš s tím nožem? Nehodláš zavraždit koně, že ne?"
"Samozřejmě, že ne." Will zvedl nůž a začal odřezávat Baliose z jeho postroje. Bylo to jeho oblíbenější zvíře, z těchhle dvou koní.
"Aha," řekl Jem. "Vidím. Chystáš se odjet na tomhle koni jako Dick Turpin a nechat mě tady. Zbláznil ses?"
"Někdo se musí postarat o tu kočku." Podbřišník a postroj odpadly a Will se vyhoupl na Baliose.
"Ale-" Velmi znepokojený Jem teď položil klec na zem. "Wille, nemůžeš-"
Bylo příliš pozdě. Will zaryl paty koni do slabin. Balios se postavil na zadní a zaržál. Will se k němu těsně přitiskl -Jem by mohl přísahat, že se smál- a pak se kůň dal do cvalu a zamířil k bráně. Za chvíli už byl jezdec i kůň z dohledu.
 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Petaaa Petaaa | 1. července 2011 v 18:42 | Reagovat

Jessamine měla Nateovi rozšlápnout ten jeho blbej ksicht a bylo by po problému. Jinak díky za překlad :-)

2 Cimbelina Cimbelina | 1. července 2011 v 19:42 | Reagovat

Doufám, že Nata budou mučit, že na to do smrti nezapomene! Pěkný. :-)  :-)

3 viki viki | 1. července 2011 v 20:22 | Reagovat

Děkuji ti moc za překlad !

4 eva eva | 1. července 2011 v 20:49 | Reagovat

uff to je huste
dik za preklad

5 Aďa Aďa | 1. července 2011 v 22:31 | Reagovat

wau, šok!!

6 Baruš Baruš | E-mail | 1. července 2011 v 23:30 | Reagovat

[1]: Přesně! Šmejd jeden! Díky za překlad Marti. :-)

7 jitush jitush | 2. července 2011 v 19:05 | Reagovat

pripojuju se:-D nate je peknej ****:-) snad mu pekne nabijou az ho dostanou do rukou :-) moc dekuju!!!

8 H@nka H@nka | 2. července 2011 v 20:32 | Reagovat

souhlasim s vama se všema! co si o sobě sakra myslí blbec sasranej??? :-(  :-?

PS: nevíte kdy bude další kapča??? :-?

9 simča simča | 3. července 2011 v 19:07 | Reagovat

já toho Nata tak nesnášíííííííím...kr***n!!!
mimochodem pěkný překlad...děkuju :-D  :-)  ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama